Podrobnosti k výkupu činžovních domů

  • výpis z katastru nemovitostí k celému domu plus snímek z katastrální mapy
  • kolaudační rozhodnutí
  • plánek s inženýrskými sítěmi
  • nabývací titul k činžovnímu domu (tzn. na jakém základě jste nabyli dům do vlastnictví – tzn. kupní smlouvu, darovací smlouvu, usnesení o dědictví, smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky apod.)
  • pokud na domu je jakékoli věcné břemeno, exekuce, zástava či jiné omezení, pak si nachystejte jednotlivé listiny a dokumenty
  • nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemníky

 

 

Kontakt: spravce@vykup-nemovitosti-hotove.cz

Nabídněte nemovitost k výkupu v okrese:
Volejte, smskujte, prozvánějte.
Pomůžeme! 731 450 565