Podrobnosti k výkupu bytů v osobním vlastnictví

  • výpis z katastru nemovitostí (výpis k bytu k celému domu) plus snímek z katastrální mapy
  • nabývací titul k bytu (tzn. na jakém základě jste nabyli byt do vlastnictví – tzn. kupní smlouvu, darovací smlouvu, usnesení o dědictví, smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky apod.)
  • plán bytu
  • pokud na bytu je jakékoli věcné břemeno, exekuce, zástava či jiné omezení, pak si nachystejte jednotlivé listiny a dokumenty

 

 

Kontakt: spravce@vykup-nemovitosti-hotove.cz

Nabídněte nemovitost k výkupu v okrese:
Volejte, smskujte, prozvánějte.
Pomůžeme! 731 450 565